-  Strona główna  -  Usługi
Usługi
Szukaj
Zadaj pytanie dotyczące wybranej usługi:
Lub zadzwoń:
+48 22 666 17 23
+48 22 467 18 87
+48 22 467 18 30
+48 22 666 17 24
+48 22 666 18 60
Najczęściej wykonywane usługi firmy ELGUM
1. Serwis wulkanizacyjny taśm.
2. Badania okresowe przewodów LPG.
3. Odbiory rejestracyjne urządzeń NO.
4. Uzgadnianie dokumentacji technicznych NO.
5. Gumowanie bębnów.
Serwis i usługi
 Usługi wulkanizacyjne:

Usługę wulkanizacji (zgrzewanie na gorąco w prasie wulkanizacyjnej) wykonujemy zarówno w firmie jak i u klienta od początku działalności firmy tj. od 1991 r.

Pracownicy serwisu wulkanizacyjnego ELGUM są szkoleni przez specjalistów z fabryki Dunlop Conveyor Belting w Drachten.

Wulkanizacja taśm przenośnikowych:

Wykonujemy połączenia metodą wulkanizacji na gorąco:
- taśm wieloprzekładkowych czarnych jak również taśm białych jakości spożywczej FDA
- taśm jednoprzekładkowych tzw. SOLID WOVEN, czarnych i białych jakości spożywczej - innych taśm specjalnych np. z siatką stalową.


 Naprawy taśm przenośnikowych:

ELGUM wykonuje wstawki, naprawy złącza, naprawy miejscowych uszkodzeń taśmy, naprawy falban i progów.


 Wciąganie taśm przenośnikowych:

Instalujemy taśmy na użytkowany lub nowy przenośnik, usługa ta jest wykonywana w zakładzie klienta.


 Gumowanie bębnów:

Do tej usługi wykorzystujemy specjalną profilowaną gumę - czarną ryflowaną i gładką a także białą jakości spożywczej.

Przed nałożeniem gumy bęben jest przygotowywany tak aby uzyskać maksymalną przyczepność.


 Naprawa elastycznych przewodów przemysłowych:

Naprawy mają na celu doprowadzenie uszkodzonego przewodu do stanu używalności, są realizowane w siedzibie w Warszawie lub w szczególnych przypadkach u klienta.
Produkcja
 Wytwarzanie przesypów gumowych:

Wykonujemy przesypy różnej długości, kształtu (stożkowe, walcowe) z różnego typu, grubości i jakości gum z przekładką lub bez, białe oraz w innych kolorach. Wykonujemy również przesypy z gumy o jakości spożywczej.


 Wytwarzanie elastycznych przewodów gumowych oraz ich serwis:

ELGUM wytwarza elastyczne przewody przemysłowe składające się z końcówek, węży, armatury złącznej oraz elementów dodatkowych, według projektów własnych lub wytycznych nabywcy.

Zapewniamy serwis wszystkich produktów składowych zarówno w okresie gwarancji jak i po jego zakończeniu.
Analizy i badania
 Analizy przenośników pod kątem ich współpracy z taśmą:

ELGUM wykonuje przeglądy przenośników taśmowych w poszukiwaniu rozwiązań umożliwiających wydłużenie okresu bezawaryjnego użytkowania taśmy i innych elementów zużywalnych.


 Badania parametrów taśm przenośnikowych:

Wykonujemy w szczególności badania:
- odporności na ścieranie,
- odporności na temperaturę/ starzenie,
- wyciąganie,
- wytrzymałość taśmy.


 Badania hydrostatyczne i rezystancji elastycznych przewodów przemysłowych:

Badania hydrostatyczne i rezystancji przewodów wykonujemy zarówno w siedzibie w Warszawie jak i poza nią we wskazanym przez zamawiającego miejscu. Dokonujemy oceny przewodu i próby ciśnieniowej oraz kontroli rezystancji pomiędzy końcami.

Po każdym badaniu przewody otrzymują nowe tabliczki znamionowe i nowe raporty badań z informacjami istotnymi dla PIP, Straży Pożarnej oraz inspektorów TDT.
Doradztwo
 Doradztwo techniczne w zakresie doboru taśm przenośnikowych:

ELGUM współpracuje z użytkownikami przenośników w całej Polsce od ponad 17 lat a od kilku lat posiadamy również program kalkulacyjny, który pozwala dobrać odpowiednie taśmy do określonych parametrów przenośnika.


 Doradztwo techniczne w zakresie doboru węży przemysłowych:

Doradcy ELGUM pomogą szybko ustalić jaki typ węża będzie najkorzystniejszy dla danej aplikacji, można również skorzystać z formularza zapytania, które precyzuje istotne parametry potrzebne przy doborze.


 Doradztwo techniczne w zakresie doboru końcówek do węży przemysłowych i armatury złącznej:

Doradcy ELGUM pomogą szybko ustalić jaka końcówka lub złącze powinno być zastosowane, można również skorzystać z formularza zapytania, precyzującego informacje istotne przy doborze.


 Doradztwo techniczne w zakresie wyposażenia stanowisk przeładunkowych:

ELGUM wytwarza przewody przeładunkowe zgodne z przepisami rozporządzenia ministra transportu z dnia 20 września 2006 r. „w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego, jakim powinny odpowiadać urządzenia do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych”, dla największych firm z branży paliwowej i chemicznej.

Dzięki doświadczeniu zebranemu podczas wielu realizacji i stałej współpracy z TDT jesteśmy cennym partnerem firm projektowych, firmy realizujących inwestycje pod klucz oraz samych inwestorów.